Opknapbeurt Poortgebouw


Het Poortgebouw staat in de steigers! Na een aantal wisselingen van eigenaren die het onderhoud op hun beloop hebben gelaten wordt de buitenkant van ons prachtige huis nu door de huidige eigenaar gerenoveerd. Ondanks dat we ruim een half jaar tegen steigerdoek zullen aankijken zijn we hier natuurlijk erg blij mee.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden duren tot november 2021. Het dak wordt aangepakt, er wordt geschilderd en het kenmerkende voeg- en metselwerk wordt vernieuwd in overleg met monumentenzorg. Tijdens de werkzaamheden wordt het pand in twee fasen in de steigers gezet. Ook wordt de Stieltjesstraat onder het gebouw eind mei voor een week afgesloten.

Het Poortgebouw werd in 1980 na een aantal jaren leegstand gekraakt uit protest tegen de woningnood en tegen de plannen van de gemeente een prostitutiecentrum in het pand te vestigen. In 1982 verenigden de toenmalige bewoners zich in een bewonersvereniging en werd samen met de gemeente, die toen nog eigenaar was van het pand, een grote interne verbouwing uitgevoerd om het pand geschikt te maken voor permanente bewoning. In 1984 werd een huurcontract gesloten, waarna de woningbouwvereniging Rotterdam (WBR, later opgegaan in Woonstad Rotterdam) het pand in beheer nam.

In 2001 verkocht de WBR, tot verontwaardiging van de gemeenteraad en de woongroep, het Poortgebouw achter de rug van de bewoners om aan een projectontwikkelaar. Hoewel de bewoners met externe hulp een uitgebreid exploitatieplan ontwikkelden wilde deze projectontwikkelaar niet met hen in gesprek en deed het pand 15 jaar later na diverse vruchteloze rechtszaken weer van de hand. Al die tijd werd er door de eigenaar geen onderhoud aan het Poortgebouw gepleegd.

De verstandhouding met de huidige eigenaren is gelukkig een stuk beter. Nadat de erfgoedvereniging Heemschut het verval van het Poortgebouw in januari 2017 aankaartte bij de gemeenteraad kreeg de afdeling Bouw- en Woningtoezicht de opdracht om met eigenaren en bewonersvereniging om de tafel te gaan zitten om het achterstallig onderhoud te bespreken. Er werd een inventarisatie van de bouwkundige staat en een onderhoudsplan opgesteld, waarvan de kosten gezamenlijk door de drie partijen gedragen werden.

Verdere actie bleef naar de zin van de gemeente echter te lang uit, waardoor uiteindelijk een officiële aanschrijving aan de eigenaren is gedaan. Die kozen eieren voor hun geld en hebben IMTO Benelux de opdracht gegeven het renovatieplan uit te voeren.

Vereniging Poortgebouw zet zich sinds haar ontstaan in voor betaalbare huisvesting voor iedereen en toont de kracht van zelfwerkzaamheid en zelforganisatie door bewoners. Het Poortgebouw is sinds 1980 een vrijplaats voor onder andere kunstenaars, muzikanten, activisten en jongeren. In de afgelopen veertig jaar is een breed scala aan creatieve uitingen voortgekomen uit het pand: magazines, een radiostation, duizenden concerten, debatten en lezingen, kunstexposities, adviesgroepen en spreekuren, dans- en toneeluitvoeringen, om maar een aantal te noemen. Alles is georganiseerd door bewoners zelf op vrijwillige basis, al dan niet in samenwerking met verschillende (inter)nationale organisaties.
De bewoners hopen nog lange tijd het pand te kunnen bewonen en te gebruiken als sociaal en cultureel centrum.