Poortgebouw.nl (2004) 1


Het Poortgebouw (HPG) is een klein socio-cultureel ecosysteem in het hart van het nieuw ontwikkelde stadsdeel Kop van Zuid. HPG staat voor een moderne alternatieve woongemeenschap van zo’n 30 mensen, de Vereniging Poortgebouw. HPG staat ook voor een monumentaal gebouw, in opdracht van de roemruchte havenbaron Lodewijk Pincoffs in 1879 gebouwd, en geldt als symbool van de uit- breiding en modernisering van de Rotterdamse haven in de 19e en 20e eeuw. De identiteit van Rotterdam is in belangrijke mate door deze sociaal-economische ontwikkeling gevormd, en tot op de dag van vandaag voelen vele Rotterdammers zich hiermee verbondens.

Vanwege een enorm faillissementsschandaal rond Pincoffs vervulde HPG overigens nooit zijn originele bestemming als hoofdkantoor van de Rotterdamsche en Afrikaansche Handelsvereeniging. HPG heeft sindsdien een bewogen geschiedenis gekend. Nadat het in 1978 leeg kwam te staan omdat het Havenbedrijf, de toenmalige gebruiker, verhuisde, werden diverse bestemmingsplannen voor het gebouw ontwikkeld (o.a. Eroscentrum!) die geen van alle werden gerealiseerd. Na drie jaar leegstand werd HPG op 3 oktober 1980 in het kader van een jongerenactiedag gekraakt. Sinds 1984 is de Vereniging Poortgebouw per contract de offici‘le huurdersorganisatie. Veel idealen van het bewonerscollectief wortelen tot op de dag van vandaag in het sociaal innovatieve gedachtengoed van de jaren tachtig. Desondanks is ook voor de “Poortgebouwers” de tijd niet stil blijven staan: wij proberen gemeenschappelijk levens-, cultuur- en arbeidsmodellen van de 21e eeuw in de praktijk te brengen.Tolerantie, ecologische duurzaamheid en culturele diversiteit zien wij als waardevolle alternatieven voor de toenemende anonymisering en voortschrijdende materialisme van het tegenwoordige stadsleven.

WAAROM EEN PG-WEBSITE?


24/7 open huis.

Ondanks de gedeeltelijk openlijk toegankelijke activiteiten en een grote reikwijdte van en diversiteit in contacten is HPG vooraleerst een woongemeenschap. Dat houdt in, dat wij ter bescherming van onze bij voorbaat beperkte privésfeer en om veiligheidsredenen onze deuren niet zo vaak open kunnen zetten als wij het idealiter zouden willen. Een digitale poort —de website— biedt iedereen 24 uur per dag de gelegenheid HPG te bezoeken. Men kan op deze wijze HPG thuis leren kennen, en zo aangemoedigd worden ons vervolgens persoonlijk te leren kennen; vrienden en sympathisanten kunnen online foto-, film- en tekst-documenten van medegemaakte activiteiten vinden, en zo bijvoorbeeld herinneringen aan een gezellige dag/avond ophalen. Het doel van de website is beslist niet het bieden van gelegenheid tot passief consumeren. De website wordt zo opgezet, dat hij fungeert als een ‘digitale opstap’ die nieuwsgierigheid stimuleert en motiveert tot actieve sociale uitwisseling ter plekke.


Clichés doorbreken en anderen bereiken.

De sinds 23 jaar groeiende “legende” rond het bewonerscollectief in HPG heeft niet alleen voordelen: we ondervinden van sommige personen en groepen ressentimenten en onbegrip, die meestal voort-komen uit al dan niet terechte, veelal op de gebeurtenissen van de jaren tachtig gebaseerde kritiek op de kraakbeweging.

Afwijkende, ideeën en praktijken met betrekking tot politieke oriëntatie, levensstijl en voorziening in het levensonderhoud zouden geen grond voor (wederzijdse) vervreemding moeten zijn, maar kunnen integendeel stimuleren to het verbreden van kennis en inzicht. De door de decennia voortgaande transformatie van de samenstelling van het bewonerscollectief en daarmee samenhangende socio-culturele en politieke gezindtes, bemoeilijkt het herkennen van de oorzaken van diverse vooroordelen, zowel bewuste als onbewuste. Ongeacht welke dat mogen zijn, ze ontstaan vrijwel altijd uit onwetendheid en angst voor het onbekende. Juist deze zaken omtrent HPG willen wij bestrijden.

De website maakt het mogelijk:
• mensen te bereiken, die HPG (nog) niet op grond van zijn tegenwoordige identiteit en karakteristieken kunnen inschatten
• via internet informatie te verspreiden waar in de werkelijke wereld geen kruispunten van de onderscheidene sociale netwerken zijn.


Poortgebouw: getuige des tijds

Wij hebben met betrekking tot HPG twee voor Rotterdam historisch belangrijke perioden geïdentificeerd: de eerste loopt van het jaar van oplevering (havenuitbreiding, latere bestemming als Havenbedrijfs-kantoor) tot en met 1978, de tweede van 1980 (kraak, legalisering met politieke implicaties, activiteiten tot nu toe, Kop van Zuid-ontwikkeling ezv.). In de ogen van de Vereniging is HPG vooral een niet meer uit Rotterdam weg te denken broedplaats van culturele en sociale innovatie. HPG is, vanwege het reeds drieëntwintigjarige gebruik door het bewonerscollectief, niet slechts een architectonisch waardevol monument.Hoewel de prioriteit ligt bij het recente verleden en het heden, zal de inhoud van de website ook de oudere geschiedenis van het gebouw behelzen. Voor ons bewoners is die onafscheidelijk verbonden met de hedendaagse situatie. Wij denken dat de website een belangrijk document is voor Rotterdam en de Rotterdammers van gisteren, vandaag en morgen. Aard en werkwijze van het internet garanderen de flexibiliteit, actualiteit en wisselbaarheid van de inhoud- de website als levend(ig) archief.


Betere uitwisseling en initiëring van (lokale tot internationale) activiteiten.

HPG staat al ruim 23 jaar voor sociaal-culturele netwerking, zowel op lokaal en landelijk als internationaal niveau. De website is bij uitstek geschikt om deze uitwisseling te bevorderen en bestaande samenwerkingsverbanden verder te bevestigen en concretiseren. Regelmatig zijn veelbelovende projecten en initiatieven door de afstand in tijd en ruimte verzand of verloren gegaan. Door middel van de website kan iedereen die ooit persoonlijk of van horen zeggen met HPG in aanraking is gekomen, op de hoogte worden gehouden van het activiteitenprogramma van HPG en gemeenschappelijke interessegebieden te verkennen alsook de gelegenheid krijgen zelf ideeën bij te dragen.


Aandacht voor de fragiele situatie betreffende de huisvesting van het wooncollectief in HPG

Het voortbestaan van het wooncollectief in HPG is onzeker. Wij willen door middel van de website zowel de sympathisanten van HPG op de hoogte houden alsook onbekenden uit diverse sociale kringen voor onze huidige situatie interesseren. Het gaat hierbij niet alleen om de directe woon/werksituatie van ongeveer 30 mensen maar ook om het bestaansrecht van lokaliteiten in Rotterdam waar sociaal bewustzijn en ruimte voor oncommerciële creativiteit en activiteiten verankerd zijn.

why0311


About Károly Tóth

Visual artist, designer, composer, curator, actor, lecturer, virus. /// Involved in culture under the pseudonyms ZEROGLAB and ÜBERGROUND /// ZEROGLAB's work was shown in MOMA - New York, USA / Next Five Minutes Festival for Tactical Media - Amsterdam, NL / Geniale Festival - Stralsund, GER / Berlin Short Film Festival, GER / Viper Festival - Basel, SUI / Budapest VJ Festival, HU / Museum of Image & Sound - São Paulo, BR / Performance Festival - Szentendre, HU /// http://zeroglab.org

One thought on “Poortgebouw.nl (2004)

Comments are closed.